Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (18)

وبلاگ

سمیناربازدید

ارسال شده توسط :

سمیناربازدید

سمیناربازدید  با موضوع کاربردنانوتکنولوژی درصنعت فولاد ,امروزدرساعت ۱۲:۳۰درامفی تئاتردانشکده علوم توسط دکترفربد (مدیر محترم گروه فیزیک )ارائه شد.

سمینارباهدف ایجاد پیش زمینه ی علمی برای بازدیدکنندگان از شرکت فولاد خوزستان,تبیین ونشان دادن رابطه ی میان علم وصنعت برگزار شد.

 

۰

در مورد نویسنده :

نوشتن یک نظر