Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (26)

باشگاه فیزیک

اولین باشگاه فیزیک چمران در بیست و سوم آبان ۱۳۸۹ برگزار شد . هدف این برنامه آشنایی دانشجویان با گرایش های مختلف فیزیک با استفاده از دانش اعضای هیئت علمی و دانشجویان فیزیک بود . همچنین ایجاد و تقویت نشاط و سرزندگی علمی ، برقرای ارتباط و همکاری اساتید با انجمن علمی و حرکت در جهت بوجود آمدن برنامه های ثابت علمی در دانشگاه از دیگر اهداف بود و طبق برنامه ریزی اولیه تا پایان سال تحصیلی ۹۰-۸۹ میبایست شش جلسه باشگاه برگزار میشد .

در چند مورد انجام آزمایش های  مرتبط با موضوع جلسه جذابیت بیشتری به این برنامه بخشیده بود . همچنین دانشجویان مقاطع مختلف فیزیک و اساتید استقبال بسیار خوبی از باشگاه داشتند . تبلیغات باشگاه های فیزیک در محیط دانشگاه به تدریج به صحنه ای آشنا برای دانشجویان تبدیل شده بود . با پیگیری ها و تلاشهای فراوان فعالان انجمن فیزیک تا پایان سال هر شش جلسه برگزار شد و برنامه ریزی به طور کامل اجرا گردید .

ششمین باشگاه فیزیک با توجه به سال پرکار انجمن به نوعی جشن پایان سال انجمن بود و با حضور بسیاری از دانشجویان و اساتید و مسئولین در اردیبهشت ۹۰ برگزار شد و از اساتید ارائه دهنده سمینار نیز قدردانی به عمل آمد.

با توجه به سابقه ی برگزاری باشگاه فیزیک در دانشگاه تهران و به تازگی دانشگاه اصفهان ، هرچند نامگذاری این برنامه بی ارتباط با باشگاه تهران نبوده است اما در شیوه ی برگزاری آن تفاوت هایی قابل توجه وجود داشته است .

با برگزاری این برنامه در تالار بزرگ شهید مطهری (آمفی تئاتر) دانشکده علوم کم کم باشگاه فیزیک به برنامه ای ثابت در دانشگاه تبدیل شد . تعداد شرکت کنندگان همواره نسبت به برنامه های انجمن های علمی قابل توجه بوده و در مجموع شاید موفق ترین برنامه ی انجمن های علمی در جذب مخاطب را بتوان باشگاه فیزیک چمران نامید . دومین باشگاه فیزیک همزمان با هفته پژوهش سال ۸۹ با موضوع «دنیای نانو» که پر مخاطب ترین جلسه باشگاه بوده است بیش از ۳۰۰ نفر شرکت کننده داشت .

سمینارهای دانشجویی در برخی جلسات نیز فرصتی بود تا دانشجویان فیزیک در کنار اساتید خود تجربه ارزشمندی بدست آورده و برای فردایی روشن آماده شوند . اخبار روز فیزیکی نیز در سال ۹۱-۹۰ بخشی از این برنامه شد .

درسال ۹۱-۹۰ تنها دو باشگاه برگزار شد . برگزاری این باشگاه ها با توجه به امکانات اجرایی و اولویت های کاری انجمن در این سال بود و با توجه به اینکه کیفیت برنامه ها مورد توجه ویژه ای قرار گرفته بود برگزاری بیش از دو جلسه مقدور نبود .

در حال حاضر با توجه به بازبینی اهداف و تغییرات در برنامه های انجمن فیزیک ، باشگاه فیزیک نیز مورد بررسی دوباره قرار گرفته است و در سال جدید به دنبال اجرای بهتر و ومحتوای مفیدتر همچون سایر برنامه ها خواهد بود . با توجه به اینکه هنوز برنامه نهایی اعلام نشده است اما انتظار میرود حداکثر چهار باشگاه دیگر تا پایان سال ۹۲-۹۱ برگزار گردد .

انجمن علمی دانشجویی فیزیک شما را به شرکت در جلسات باشگاه فیزیک دعوت میکند .