Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (20)

برچسب نوشته ها 'منظومه شمسی'

دومین دوره آموزشی نجوم مقدماتی (ثبت نام تمام شد)

ارسال شده توسط :

دومین دوره آموزشی نجوم مقدماتی (ثبت نام تمام شد)

دومین دوره آموزشی نجوم مقدماتی

توسط انجمن علمی دانشجویی فیزیک برگزار خواهد شد.

انجمن علمی دانشجویی فیزیک در نظر دارد. دوره آموزشی نجوم مقدماتی را در ترم جاری بزگزار کند.

دانشجویان علاقه مند می توانند جهت ثبت نام فرم مربوطه را تکمیل کنند.

با توجه به ظرفیت محدود کلاس ٬ از بین دانشجویان تعدادی پذیرش می شوند. اولویت با دانشجویان ورودی های پایین می باشد.

 

ثبت نام تمام شد

 

ادامه مطلب ←

۳